Algemene Voorwaarden Flyboard-OutdoorFriesland

 

 

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Flyboard-OutdoorFriesland.

Artikel 2

U neemt geheel op eigen risico deel aan een training/activiteit. Flyboard-OutdoorFriesland is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een training/activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. U bent te allen tijde verplicht de door Flyboard-OutdoorFriesland verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Artikel 3

Flyboard-OutdoorFriesland behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

Artikel 4

Flyboard-OutdoorFriesland is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Flyboard-OutdoorFriesland georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Flyboard-OutdoorFriesland. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

Artikel 5

Flyboard-OutdoorFriesland behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet per ommegaande schriftelijk worden ingediend bij Flyboard-OutdoorFriesland.

 

Voor akkoord Algemene Voorwaarden Flyboard-OutdoorFriesland:

 

Datum:

 

Handtekening:                                                                                                                                                                    

 

 

 

Deelnemer